1

Terapeutiske metoder

Jeg bruger en blanding af forskellige terapeutiske metoder, dels fordi jeg forsøger at tilpasse det terapeutiske forløb den enkelte person, og dels fordi metoderne har forskellige brugbare elementer.​

Med kognitiv terapi vil vi kigge på tankernes magt, på hvordan de kan fastholde dig i et ugunstigt syn på dig selv og dine problemer, samt på hvordan de i stedet kan bruges på en konstruktiv måde.
Metakognitiv terapi bliver ligeledes brugt til at lære at kontrollere dine tanker, dog med et udgangspunkt i at minimere og “lukke ned” for de negative tanker, bekymringer og grublerier.
Disse to metoder kan ses som komplementerende og kan med fordel bruges i kombinationen med hinanden, til trods for deres forskellige forståelser for hvad der ligger til grund for de forskellige psykiske problemer og hvordan man løser dem.

Mindfulness bliver brugt til at mærke efter, hvad der foregår inde i dig og hvilke signaler din krop sender. Desuden bliver det brugt til at lære, hvordan du generelt kan være mere til stede – mere i nuet, som det populært hedder – og på den måde blive bedre til at forholde dig til det, der foregår her og nu, i stedet for at dvæle ved fortiden eller forsøge at gætte dig til hvad der skal ske i fremtiden.

​Endvidere er jeg inspireret af psykodynamisk tilgang, der lægger vægt på den enkeltes egne processer med at finde løsninger på problemerne; gestaltterapi og dens måde at opfatte mennesket som en helhed, hvor alle de forskellige dele er forbundet med hinanden og påvirker hinanden; af eksistentialisme med dens forståelse af, at vi alle er individer med vores egen historie; af positiv psykologi med dens fokus på hvordan vi kan styrke vores ressourcer og hvordan vi kan opnå et godt liv – for at nævne nogle af dem.​

Når det er sagt, er det vigtigste for mig at skabe en god atmosfære med åbenhed og tillid. Uanset hvilke metoder der bliver brugt, er en god kontakt og en god forståelse mellem klienten og terapeuten det vigtigste udgangspunkt for et godt og udbytterigt forløb.​