2

Tanker om mennesker og terapi

Mennesker er komplekse væsener og som sådanne både ens og forskellige fra hinanden.​

Vores ligheder
Genetisk set er der 99,5% lighed mellem mennesker. Selv om den sidste 0,5% kan give store variationer – specielt i kombinationen med påvirkninger fra omgivelserne, fungerer vi mennesker grundlæggende ens, både på det fysiske og på det psykiske niveau. De basale kropslige funktioner er ens for alle. Vi oplever de samme følelser og genkender dem hos hinanden. Vi har brug for kontakt med andre mennesker, vi har brug for kærlighed og omsorg, og vi reagerer på lignende måder på mangel på det. Vi har brug for at udfolde os og vi har brug for respons og forståelse. Som mennesker er vi således på mange måder ens.​

Vores forskelle
På den anden side er vores liv en samling af utallige personlige oplevelser, som i større eller mindre grad indvirker på hvem vi er og hvordan vi betragter verden. Vi har alle minder om nogle særlige begivenheder i vores liv, som huskes klart og aldrig forsvinder fra vores hukommelse. Nogle gange oplever vi en personlig forandring grundet sådanne oplevelser. Andre gange bliver vi først klar over, hvordan forskellige oplevelser har påvirket vores liv, når vi kigger tilbage på det. Og andre gange igen når vi slet ikke at opfange disse påvirkninger.​

Vi registrerer oplevelser med vort eget sanseapparat. Vi oplever dem på vores egen måde, afhængigt af hvordan oplevelserne bliver bearbejdet – til dels grundet vores medfødte prædispositioner, og til dels grundet alt det vi har lært gennem livet. Alle disse oplevelser, samt hvordan vi forholder os til de forskellige situationer og informationer, danner vores unikke livshistorie. Ligesom vi er ens, er vi også forskellige og unikke.​

Ligheder og forskelle​
Ligheder mellem mennesker gør det muligt at observere og lære om de forskellige mekanismer, som gør sig gældende i menneskets tilværelse. Det gælder både de fysiske og de psykiske aspekter, som er to sider af samme sag – det at være et menneske, og som påvirker hinanden indbyrdes (derfor kan f.eks. mennesker med alvorlig depression blive fysisk syge, ligesom en alvorlig fysisk skade kan føre til depression). Vi kender mere og mere til de forskellige fysiske problemer og er i stand til at kurere mange sygdomme og fysiske skader, og efterhånden kender vi også mere og mere til de psykiske problemer og hvordan man kan afhjælpe dem.​

Forskelle mellem mennesker gør det nødvendigt, at vi kigger på netop din historie og på hvordan den har formet dig til at blive den person du er. De bedste løsninger på vore problemer findes i os selv og vores fælles opgave gennem forløbet bliver at afdække din unikke situation, dine ressourcer og dine problemområder, for derefter at finde muligheder for at håndtere den uønskede situation. Samtidig kommer du i forløbet til at kende dig selv bedre, hvilket gør dig bedre i stand til at håndtere fremtidige livssituationer og forhøjer din livskvalitet.