10

 

Sensitivitet

Sensitivitet er et træk, som ofte bliver misforstået. Grundlæggende handler det om, hvor nemt vi bliver påvirket af forskellige input, dvs. hvor sensitiv ens sanseapparat og nervesystem er overfor de forskellige stimuli.

Der findes alle grader af sensitivitet, ligesom det er tilfældet med alle andre egenskaber, men groft kan man i den forbindelse inddele mennesker i to grupper: Mennesker med høj grad af sensitivitet, som er letpåvirkelige og mennesker med lav grad af sensitivitet, hvor der skal mere til for at blive påvirket af forskellige inputs.​

Det at være sensitiv handler således ikke om at være skrøbelig eller ude i stand til at håndtere pressede situationer. Men selv om høj sensitivitet snarere kan ses som en kvalitet end som et problem, er den ofte en medvirkende faktor i forskellige udfordringer og psykiske problemer, specielt hvis man ikke tager højde for/ikke er bevidst om denne biologiske prædisposition.
Høj sensitivitet kan være svær at håndtere, da det kan medføre fornemmelsen af, at man ustandseligt bliver bombarderet med forskellige indtryk, hvilket igen kan medføre, at man hurtigt bliver stresset og træt. Én af konsekvenserne kan være, at man forsøger at undgå forskellige situationer, som medfører denne oplevelse. Ligeledes kan man tænke, at der må være noget galt med én, at man er for sårbar og for skrøbelig og at man ikke er i stand til at håndtere de forskellige situationer og måske livet selv.​

Da sensitivitet som nævnt i høj grad er genetisk betinget, kan man ikke lave om på den. Man kan derimod lære at håndtere den og finde de positive aspekter og fordele i den. Udover at få en bedre forståelse for at være sensitiv, vil fokus således ligge på håndtering af det og på at finde gode måder at udnytte denne kvalitet på. Ønsker du at vide mere, så kontakt mig gerne på 29 70 22 82 i Aarhus C.

 

Kontakt psykolog i Aarhus C