ThinkstockPhotos-478815831

Misbrugsbehandling

At gøre sig fri af misbrug eller afhængighed, er en sej og ofte længerevarende kamp, med op- og nedture og ofte flere forsøg, før det lykkes. Man kæmper mod store kræfter, som kan føles umulige at kontrollere. Det gælder både på det fysiologiske niveau, hvor abstinenser og trang kan stjæle hele fokus, og også på det personlige niveau, da det at kvitte misbrug som regel medfører store forandringer i det daglige liv.

Konsekvenser af misbrug og afhængighed

Vores hjerne og hele vores system er aldeles tilpasningsdygtigt. Det tilpasser sig hurtigt de nye betingelser og regulerer sig selv. Hvis vi f.eks. får en hjerneskade, vil hjernen gennem træning finde nye måder og danne nye forbindelser for at opretholde de påvirkede funktioner.

Noget lignende sker, hvis vi tilfører hjernen stoffer udefra. Med tiden tilpasser hjernen sig tilførslen af udefrakommende stoffer og finder en ny balance, som nu kræver en vedvarende tilførsel af stoffet og som vi oplever som afhængighed af det bestemte stof.
Afbryder vi så denne tilførsel brat, vil vi opleve trang – balancen bliver forskudt igen og for at vende tilbage til den vante måde at fungere på, har hjernen brug for tilførslen af det bestemte stof.

Med de fleste stoffer vil vi opleve, at virkningen af stoffet mindskes med tiden – hjernen forsøger at regulere sig selv ved at udvikle tolerancen over for stoffet.
Brugen af stoffer vil altid få negative konsekvenser for hjernen og nogle gange også for kroppen, da stofferne har en mindre eller større grad af giftighed. Den med tiden udviklede tolerance over for stoffet betyder oftest, at dosis skal øges for at få den samme effekt, hvilket samtidig betyder øgede negative effekter på hjernen og kroppen – brugen af stoffet bliver til misbrug.

Misbrugsbehandling

Udover de fysiologiske konsekvenser, har misbrug og afhængighed også forskellige negative konsekvenser for hvordan vi fungerer på den kropslige og på den mentale plan. Disse påvirkninger kan variere fra person til person, derfor vil vi i misbrugsbehandling og behandling af afhængighed fokusere på din situation og finde redskaber, som passer dig.

Misbrug og afhængighed kan selvfølgelig ikke ses adskilt fra personens generelle situation. Ofte er misbrug og afhængighed et symptom på de forskellige problemer, som man ellers kæmper med. Det at komme ud af sin afhængighed, frigiver meget tid og energi, som kan bruges positivt, men som også kan betyde, at der er mere plads til at de mere problematiske sider af tilværelsen presser sig mere på.
For at kunne håndtere sin afhængighed, må man også kunne håndtere sin livssituation. Et kig på din livssituation, de eventuelle problemer, du kæmper med og de forandringer, som stoppet stofbrug medfører, bliver derfor en vigtig del af behandlingen af misbrug og afhængighed.

Kontakt gerne min psykologpraksis i Aarhus C på tlf. 29 70 22 82 eller på mail psykolog@gregorforte.dk, hvis du har spørgsmål om misbrugsbehandling.

Kontakt mig og få hjælp til at komme ud af et misbrug