13

Behandling af angst

Angstoplevelser er yderst ubehagelige og skræmmende, i særdeleshed da de føles meget farlige og ukontrollerbare. De forskellige kropslige reaktioner er for de fleste, der lider af angst, det største problem og den mest invaliderende del af angstoplevelsen.​

De udløses af bestemte ting eller i bestemte situationer, som for den enkelte synes at være særlig farlige (som for eksempel at være i større forsamlinger, at være i kontakt med bestemte dyr, at køre i bil, tog, elevator o.l., at bevæge sig uden for hjemmet mm.).​ De kan også udløses af bekymringer for sit helbred, frygten for at andre (nære) skulle komme til skade, frygten for at miste mm. Hvis angsten har stået ubehandlet i længere tid og man har haft gentagne angstepisoder, kan man få angstreaktion alene ved tanken om at skulle opleve angst igen.

For den angstramte gælder det om at undgå de tilsyneladende farlige situationer for enhver pris. Når det ikke er muligt og når de fysiske reaktioner først er indtruffet, kan de ikke længere kontrolleres. De tager over og udløser katastrofetanker og en fejltolkning af situationen som yderst farlig.​

Få kontrol over din angst ved hjælp af angstbehandling

I forbindelse med behandling af angst vil vi kigge på, hvordan de fysiske reaktioner opstår og på hvordan du kan håndtere dem. Samtidig vil vi kigge på de bagvedliggende (katastrofe)tanker og forklaringer og udfordre rigtigheden af dem.

​Din personlige historie vil hjælpe i vores behandling af angst med at forstå, hvorfor angstoplevelserne er begyndt, hvilke begivenheder i dit liv der har bidraget til dem og hvordan. En bedre forståelse for disse sammenhænge bliver en yderligere hjælp til at håndtere angsten.​

Min praksis ligger i Aarhus C og du er altid velkommen til at ringe på telefon 29 70 22 82 eller skrive til psykolog@gregorforte.dk, hvis du søger behandling af angst eller har spørgsmål.

 

 

Kontakt mig og få hjælp til angst