10

 

Sensitivitet

​Der er klare forskelle på hvordan mennesker er biologisk/genetisk bygget. En af disse forskelle er, hvor nemt vi bliver påvirket af forskellige input.​

Der findes alle grader af sensitivitet, ligesom det er tilfældet med alle andre egenskaber, men groft kan man med hensyn til sensitivitet inddele mennesker i to grupper: Mennesker med lav sensivitetstærskel (dvs. høj sensitivitet), som er letpåvirkelige, og mennesker med høj sensitivitetstærskel (dvs. lav sensitivitet), hvor der skal mere til for at blive påvirket af forskellige inputs.​

Selv om høj sensitivitet snarere kan ses som en kvalitet end som et psykisk problem, er det ofte en medvirkende faktor i forskellige psykiske problemer. Men også høj sensitivitet i sig selv kan være svær at håndtere. Det kan medføre fornemmelsen af, at man ustandseligt bliver bombarderet med forskellige indtryk, hvilket igen kan medføre, at man hurtigt bliver stresset og træt. En af konsekvenserne kan være, at man forsøger at undgå forskellige situationer, som medfører denne oplevelse. Ligeledes kan man tænke, at der må være noget galt med én, at man er for sårbar, at man ikke er i stand til at håndtere de forskellige situationer og måske livet selv.​

Da denne sensitivitet som nævnt i høj grad er genetisk betinget, kan man ikke lave om på den. Derimod kan man lære at håndtere den og finde de positive aspekter i den. Udover at få en bedre forståelse for sensitivitet, vil fokus således ligge på håndtering af den og på at finde gode måder at udnytte denne kvalitet på. Ønsker du at vide mere, så kontakt mig gerne på 29 70 22 82 i Aarhus C.

 

Kontakt mig og få hjælp til forandring